Pas 5: Publiqui a Google Maps !

Una vegada totes les dades han estat creades, només queda publicar-les a Google Maps. Ara només falta posar-se en contacte amb Google ( http://support.google.com/transitpartners ) i subministrar el link que ha creat BusManager.

 

 

Abans que les vostres dades es publiquin, Google realitzarà una sèrie de proves de qualitat destinades a verificar que aquestes compleixin els requisits que demanen.