BusManager serveix per organitzar i publicar digitalment les seves dades de transport a Google Maps

BusManager es una aplicació web desenvolupada per facilitar la divulgació del transport públic a Google Maps de manera directa, amb l'objectiu de què les empreses de tranport públic puguin atraure més viatgers, alhora que permet als viatgers de tenir millor informació i poder calcular rutes adaptades a les seves necessitats personals.

 

 

BusManager serveix per digitalitzar i sistematitzar totes les dades de transport públic, amb un mètode senzill d'introduir i tractar les dades. El resultat final és un fitxer amb el format GTF directament preparat per ser publicat a Google Maps. Ha estat desenvolupat per Nexus Geografics, una empresa de referència en software geogràfic, transport públic, tràfic i mobilitat urbana.

 

A més d'això, amb BusManager...

  • Podrà tenir totes les dades digitalitzades i organitzades en un entorn web accessible des d'on es desitgi
  • Li serà molt fàcil d'accedir-hi i actualitzar-les; no són necessaris coneixements tècnics per al seu manteniment
  • I a més, estarem en tot moment disponibles per tal d'ajudar-lo en el procés de confecció de l'arxiu GTF