Té les dades de les parades, les línies i els horaris? Doncs ja pot començar...

Per tal de poder publicar els seus serveis de transport a Google Maps, només caldrà que introdueixi les dades bàsiques requerides com ara les parades, els horaris, els tipus de dia i les línies.

Tan si ho té en paper com en format digital, BusManagaer li permetrà d'introduir-les fàcilment. Podrà fer-ho mitjançant les funcionalitats de la nostra aplicació o bé important un full d'Excel que vostè ja tingui fet.